header MMB hein

commissie test

COMMISSIES

De Vereniging kan zo goed functioneren dankzij de deskundige inbreng van diverse commissies die allemaal bemand worden door enthousiaste vrijwilligers. Een aantal voorbeelden.

Klankbordgroep
De Klankbordgroep van de Vereniging is in het leven geroepen om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. De Klankbordgroep bestaat volledig uit ervaringsdeskundigen.

Adviescollege
Het bestuur en de Vereniging als geheel laat zich (gevraagd en ongevraagd) adviseren door het Adviescollege. Dit college bestaat uit:
• Drs. A.W. Faber, klinisch psycholoog
• Dr. H. Boxma, chirurg
• Dr. R.J.M. ter Braak, plastisch chirurg
• Mw. Mr. C. Vermaase, jurist
Het adviescollege heeft geen eigen vergaderingen of bijeenkomsten. Het leidt een sluimerend bestaan en functioneert indien nodig als vraagbaak voor het bestuur of voor leden inzake specialistische kwesties.

De boekhouding wordt, onder auspiciën van de penningmeester, verzorgd door ons verenigingslid Albert Jan Wanders. De heer Wanders stelt eveneens - ook onder supervisie van de penningmeester en het bestuur - de jaarrekening op.
De Financiële controlecommissie wisselt elk jaar van samenstelling en controleert de Jaarstukken van de Vereniging.

Commissie Belangenbehartiging
In deze commissie hebben vakinhoudelijke dan wel ervaringsdeskundige leden van de Vereniging zitting. Zij vertegenwoordigen de Vereniging in diverse overlegorganen.

Redactieraad
In de redactieraad van Infocus hebben zowel leden als niet-leden zitting. Op vrijwillige basis schrijven zij artikelen voor het verenigingsblad Infocus.

Kunt u ook wat betekenen?
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die onze commissie kunnen versterken. Beschikt u over kennis en kunde die u graag voor de Vereniging zou willen inzetten, dan kunt u bellen of mailen met het secretariaat